Glitrande Stilk

Ein glitrande Stilk er glamorøs og laga kun av brosjar med glitrande steinar.
Brosjane er sølvfarga i ein vintage-stil og dei fleste er i same stil for å gi eit heilheitleg uttrykk. I denne demobuketten er resten gjort ganske grovt, men her kan ein velje sjølv kor langt ein vil gå. Ein kan til dømes bruke sølvlenker på stilken eller inne i mellom brosjane for å gjere den enno meir glamorøs.
Ein glitrande Stilk kan ein lage i gull, med steinar i farge, heilt einsfarga, med lange kjeder, etc.